Santa Maria - Hotel Tehnograd Kraljevo

Izložba - Novi Beograd

Rimska birema Caesar - Hotel casino Flamingo Gevgelija

HMS Serapis - Hotel casino Flamingo Gevgelija

 

Privatni prostor

Pomorski muzej Citadela - Budva

Salon nameštaja

Dubrovačka republika je u srednjem veku imala niz dobrih brodogradilišta i izvrsne brodograditelje.

Najstariji podatak o navi postoji u Dubrovniku, umetnički napravljena posuda od srebra koja prikazuje trup nave iz 15. veka.

Dubrovačke nave su po svojoj solidnoj gradnji i mogućnosti prenošenja velikih tereta bile nadaleko poznate u svetu.

Glavne karakteristike brodova 15. i 16. veka bile su veliki obli trup sa otsečenom krmom, tri jarbola i većim brojem jedara (obično četiri).

Teško je odrediti nosivost dubrovačkih brodova u današnjim merama ali se spominje nosivost oko 1500 bačava.

Dimenzije makete:

Dužina 97 cm     Visina 82 cm     Širina 39 cm

Više fotografija u galeriji...