HMS Serapis - Hotel casino Flamingo Gevgelija

 

Izložba - Novi Beograd

Santa Maria - Hotel Tehnograd Kraljevo

Privatni prostor

Rimska birema Caesar - Hotel casino Flamingo Gevgelija

Pomorski muzej Citadela - Budva

Salon nameštaja

Najvažniji putevi u Americi tokm 1870-ih godina za trgovinu i transport robe su bile  velike reke. Sa izumom parnih motora, sve su više u upotrebi bili parobrodi.  Jedan od najlepših i najsavršenijih  brodova toga vremena  je i cuveni parobrod Mississippi , koji se mogao naći u St. Louis i u  New Orleans-u.
Sagradjen je 1870.godine,a njegov specifičan trup mu je omogućavao i plovidbu u plitkim vodama.

Dimenzije makete :

Dužina   96 cm              Visina   45 cm             Širina  20 cm