Rimska birema Caesar - Hotel casino Flamingo Gevgelija

Izložba - Novi Beograd

Salon nameštaja

Privatni prostor

Pomorski muzej Citadela - Budva

Santa Maria - Hotel Tehnograd Kraljevo

HMS Serapis - Hotel casino Flamingo Gevgelija

 

Peraska nava Santa Croce

Štampa
PDF

Peraska nava Santa Croce

Peraska  nava kapetana Vicka Bujovica
“ Santa Croce”
U Boki su jedino Peraštani imali nave. To su najveći brodovi svoga doba koji su već oko 1780. izgubili svoj prepoznatljivi lik. Od tada liče , naročito trup, modernim brodovima.
Nava „Santa Croce“ je izgrađena u Gružu 1692. Udeo u izradnji je imala i porodica Zmajević. 1699. brod je izgoreo u napadu pirata, poginula su braća Zmajević, pa je i to bio uzrok kasnijeg ubistva Vicka Bujovića.
Nava „Santa Croce“ bila je veliki brod ovog tipa. Prema zabilješkama kapetana Julija Balovića u svom Pomorskom priručniku, ova nava, kad je služila za vojne svrhe, imala je 100 članova posade, koji su bili raspoređeni ovako:

Zapovjednik (kap. Vicko Bujović)               1 osoba
U tri straže                                            42 osobe
Na topovima u trijemu                             5 osoba
Za puškarnicu na krmi
ili gde bude potrebno                            7 osoba
Na 7 topova na palubi krme                    21 osoba
Na napravama
i gde bude potrebno                            10 osoba
Na palubi iznad sobe na 4 topa
i 6 pedrijera                                         2 osobe
Za prenos municije                                 5 osobe
Za pucnjavu na krmi
ili gde bude potrebno                             7 osoba
Ukupno osoba                                       100 osoba

Nava „Santa Croce“ spadala je u najveće brodove toga vremena s obzirom da je imala približnu zapreminu 700 kola, odnosno nosivost 1100 tona.
Zapisano je da je u doba mira imala čak 60 čl. posade, a u ratno doba i do 100. od kojih je 55 rukovalo sa topovima.
Nava „Santa Croce“ ima 1 red topova pod palubom, 1 red na palubi i nekoliko na uzdignutoj, krmenoj palubi. Po tri jedra na pramčanoj i srednjem jarbolu, a na krmenom i trouglasto- latinsko jedro.

Dimenzije makete :
Dužina 97 cm     Visina 78 cm      Širina 36 cm